Българската асоциация на професионалните преводачески агенции

Българската асоциация на професионалните преводачески агенции (БАППА) / Bulgarian Association of Professional Interpreting and Translation Agencies (BAPITA) e професионална организация, създадена през 2005 г., която работи активно за повишаване качеството на преводаческите услуги и утвърждаване и защита на професионалните и етични норми в дейността на преводаческите фирми в България.

БАППА/BAPITA е пълноправен член на EUATC – European Union of Associations of Translation Companies.

 

Страницата е в процес на обновяване.

underConstruction1