Българската асоциация на професионалните преводачески агенции

История

 1. Дейност
  ДЕЙНОСТ БАППА (2005-2013)

2013 година

 

 • Партньорско участие в проекта на СУ – ПРИВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕВОД ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР НА УСЛУГИ, БАЗИРАНИ ВЪРХУ ПРЕВОД, В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ МНОГОЕЗИЧЕН СВЯТ и предвиденото социологическо изследване на пазара на предоставяните преводачески услуги
 • Разработване на сайт за регистрация на сертификационни услуги по схемата на БАППА стандарт ЕN15038
 • Среща с ръководството на НАПА, във връзка с промените в изискванията за фирмите предоставящи официални преводи и сключените договори с КО на МВнРаботи.

 

2012 година

 • Среща с ръководството на НАПА, във връзка с промените в изискванията за фирмите предоставящи официални преводи и сключените договори с КО на МВнРаботи.

Организиране и участие в медийни изяви в подкрепа на новите изисквания на МВнР.

 • Среща с НАПА, СПБ и АП във връзка с работата на работната група сформирана от Министър Младенов.
 • Участие в проект на СУ – ПРИВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕВОД ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР НА УСЛУГИ, БАЗИРАНИ ВЪРХУ ПРЕВОД,  В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ МНОГОЕЗИЧЕН СВЯТ. Цел на проекта: Развитие и модернизиране на обучението по (професионален) превод във ФКНФ, така че да дава знания и умения, отговарящи както на нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, така и на глобалните тенденции в развитието на езиковата индустрия

2011 година

 • Предложение от БАППА за добавяне на допълнителни условия към договорите на агенциите с МВнР – работен проект
 • Предложение от БАППА за изработване на Закон за доставчиците на преводачески услуги в България – работен проект
 • Покана за участие и създаване на работна група за изясняване и регулиране на проблемите с дирекция КО на МВнР

2010 година

 • Среща със зам. министъра на МВнР във връзка с регулиране на работата на заклетите преводачи към МВнРаботи.
 • Подписване на договор с Бюро Веритас за предоставяне от страна на БАППА на Схема за сертифициране по стандарт EN 15038.
 • Участие в „Дни на превода“ в университета в Благоевград.

2009 година

 • Среща и вечеря с председателя на EUATC Лиз Робертсън
 • Домакинство и организация на 5-тата конференция на EUATC в София

2008 година

 • Среща с г-н Клаус Аренд, Генерална Дирекция „Писмени преводи” към Европейската комисия.
 • Организиране и провеждане на конференция в НДК с цел запознаване на българската общественост и държавна администрация  със стандарт EN

2007 година

 • Участие в „Дни на превода“ във Великотърновския университет
 • Превод и редактиране на EN 15038 съвместно с Български институт по стандартизация
 • Участие в конференциите и заседанията на Общото Събрание  на EUATC, както и в работна група по стандарта от 2005 до 2012 включително

2005 година

 • Членство в EUATC
 • Учредяване на БАППА