Българската асоциация на професионалните преводачески агенции

Партньори

Партньори

ELIA

EUATC (линк: http://www.euatc.org/),
– СУ – линк към проекта (линк: http://translation.fcml.uni-sofia.bg/),
– Асоциация на преводачите (линк: http://www.translators-bg.com/bg/nachalo),
– Съюз на преводачите (линк: http://www.bgtranslators.org/)